Octopole Render

Phát Hiện. Đo Lường. Kiểm Soát.

Với lịch sử uy tín 37 năm, chúng tôi tập trung cung cấp các dụng cụ khoa học và y tế đáng tin cậy cho các nhà nghiên cứu, chuyên gia y tế và người tích hợp hệ thống.

Nozzle Beamline on Black Background

Hệ Thống Giao Hạt

Hệ thống liệu pháp hạt mô-đun, tốc độ cao.

 • Nhanh: chuyển đổi 250μs, dữ liệu 10,000Hz
 • Toàn diện: Bộ phát hiện, nam châm, điều khiển
 • Sẵn sàng cho Flash: các buồng ion hóa 1,000nA+
 • Đã được chứng minh: 18 năm, hơn 80 phòng
MLFC-128 Render

Đo Khoảng Cách Chính Xác để Xác Định Năng Lượng Proton

 • Đo đơn lần
 • Tiện lợi: không cần HV, bể nước hoặc chân không
 • Độ phân giải xuống đến 0.1 MeV
 • Các mô hình cho năng lượng proton tối đa 60, 125 và 250 MeV
 • Công nghệ lọc MicroHex™ độc đáo
 • Sẵn sàng cho mức dòng FLASH
MLFC-128 Render

MLFC-128

Multi-Layer Faraday Collector for Particle Energy Measurement

HP1

Đo Lường Từ Dễ Dàng

 • Độ chính xác cao cho DC, tốc độ cao cho AC
 • Thời gian thiết lập nhanh với giao diện người dùng web tích hợp
 • Tạo mô hình nhanh - API JSON HTTP một dòng
 • Chịu được bức xạ cho các ứng dụng đường chùm tia
T1 and HP1

T1

Máy đo Công nghiệp Gauss và Đầu đo Từ trường tích hợp REST API

Buồng Ion Hóa
Buồng Ion Hóa
Bộ Thu Faraday
Bộ Thu Faraday
Đo Lường Dòng Điện
Đo Lường Dòng Điện
 Đo Lường Điện Tích
Đo Lường Điện Tích
Đếm Xung
Đếm Xung
Từ học
Từ học
Mục Đích Chung
Mục Đích Chung
Bộ Điều Khiển Vòng Lặp
Bộ Điều Khiển Vòng Lặp