Octopole Render

Từ học

Pyramid cung cấp nam châm quét tốc độ cao và đầu dò Hall phù hợp cho hệ thống liệu pháp tia proton quét bút chì. Chúng tôi có kinh nghiệm trong việc triển khai các hệ thống kiểm soát cho các gia tốc hạt và các đường chùm tia của chúng. Thiết bị của chúng tôi đã được chứng minh trong môi trường đường chùm tia gia tốc.

Pyramid rất vui được làm việc với FMB-Oxford Ltd để cung cấp sản phẩm cho cộng đồng đường chùm tia nguồn sáng synchrotron quốc tế.

T1 and HP1

T1

Máy đo Công nghiệp Gauss và Đầu đo Từ trường tích hợp REST API

D2-650-IE

D2-650-IE

High-speed Pencil Beam X/Y Scanning Magnet

Octopole Product Render

O1-500

Octopole Compact Scanning Magnet for Particle Therapy

H20

H20

Dual Magnetic Field Probe System

Related Papers

Methods for Improved Accuracy and Speed for Spot Scanning Systems

Snap Scan magnet boosts spot delivery rate in pencil beam scanning therapy.

2019-06-10

A Multipole Magnet for Pencil Beam Scanning

A compact, high-speed octopole magnet for improved pencil beam scanning.

2013-06-02