IC16-5 - 16x16 Strip Transmission Ion Chamber

Features

 • 4.8 cm x 4.8 cm sensitive area with 3 mm pitch strips
 • 3.2 cm beamline insertion length
 • Small gaps for high beam current density performance
 • Standard DB25 Male connectors for strip readout
 • Standard DB9 Male connector for environment readout
 • <1.5kV high voltage plane for minimal recombination

Applications

 • Particle therapy pre-scan beam monitoring
 • Pencil beam scanning control
 • General high energy ion beam diagnostics
Close Up on Strips

Máy Dò Dải Phim Mỏng

Các máy dò dải có sự cân nhắc giữa độ chính xác vị trí tia và mức độ tiếng ồn. Các máy dò dải của chúng tôi cung cấp độ phân giải cao nhất và tiếng ồn thấp nhất trên thị trường.

 • Vật liệu nền điện cực polyimide được cắt bằng laser
 • Độ chính xác hình học cao
 • Chịu được bức xạ với sự phân tán tối thiểu
 • Các điện cực đọc vàng mạ
IC128-25 Render

IC128-25

Máy Giám Sát Truyền Dải 128x128 với Buồng Ion và Mặt Phẳng Liều

Sensor Board Closeup

Cảm Biến Môi Trường Tích Hợp

Các buồng ion của chúng tôi bao gồm cảm biến tích hợp để điều chỉnh động. Không cần đến các dụng cụ bên ngoài không tiện lợi.

 • Cảm biến độ ẩm, nhiệt độ và áp suất
 • Chất hút ẩm trong buồng có thể thay thế
Hand testing IC

Được Xây Dựng Tinh Xảo

Các điện cực được khắc bằng công nghệ laser độc đáo. Được lắp ráp và kiểm tra bởi các kỹ thuật viên tay nghề cao tại cơ sở của chúng tôi ở Mỹ.

 • Được kiểm tra nghiêm ngặt vượt quá phạm vi hoạt động để đảm bảo đồng đều
 • Được kiểm tra với các nguồn bức xạ thực sự
 • Được đối xử một cách tỉ mỉ từ đầu đến cuối
 • Cung cấp đầy đủ tài liệu cho mỗi dụng cụ
CM100 Render

CM100

Particle Therapy Control Console

MLFC-128 Render

MLFC-128

Multi-Layer Faraday Collector for Particle Energy Measurement

BC-75

BC-75

Ly Faraday Lõi Rắn cho Hạt Có Sạc

IC256-45 Render

IC256-45

256 Strip QC Ion Chamber

IC128-25 Render

IC128-25

Máy Giám Sát Truyền Dải 128x128 với Buồng Ion và Mặt Phẳng Liều

IC64-16 Render

IC64-16SG

64 Strip Transmission Small Gap IC for Flash Therapy

IC64-6 Render

IC64-6

64x64 Strip Transmission Ion Chamber

PX3 Render

PX-3

120 Pixel Transmission Ion Chamber