PBS Nozzle System

Liệu Pháp Proton

Liệu pháp proton là một lựa chọn điều trị ung thư tiên tiến và chính xác, đặc biệt đối với các khối u cục bộ ở gần các cơ quan quan trọng. Khả năng giảm thiểu tổn thương cho mô khỏe mạnh khiến nó trở thành lựa chọn lý tưởng để bảo tồn chất lượng cuộc sống của bệnh nhân, đặc biệt trong các trường hợp nhi khoa. Quá trình cung cấp tia proton vừa hiệu quả vừa không gây đau.

Các cảm biến, điện tử và phần mềm tinh vi của Pyramid được sử dụng bởi các trung tâm liệu pháp proton trên toàn thế giới. Chúng tôi cung cấp một loạt sản phẩm toàn diện, bao gồm hệ thống hoàn chỉnh, hệ thống phụ và các thành phần riêng lẻ, được điều chỉnh để phù hợp với các yêu cầu cụ thể. Để biết thêm thông tin chi tiết về các giải pháp sáng tạo của chúng tôi, vui lòng tham khảo Brochure Quét Tia Bút Chì của chúng tôi.

CM100 Render

CM100

Particle Therapy Control Console

MLFC-128 Render

MLFC-128

Multi-Layer Faraday Collector for Particle Energy Measurement

BC-75

BC-75

Ly Faraday Lõi Rắn cho Hạt Có Sạc

IC256-45 Render

IC256-45

256 Strip QC Ion Chamber

Boron Neutron Capture Therapy

Industrial Control

Nuclear Instrumentation

Pyramid specializes in delivering tailor-made solutions, ranging from individual standalone products to comprehensive, fully integrated systems. With our deep expertise and experience, we help clients accelerate their projects, effectively navigate through challenges, and significantly enhance the precision and reliability of their systems.