Support Portal

Tạo Vé Hỗ Trợ

Để báo cáo bất kỳ lỗi nào, yêu cầu trợ giúp, hoặc yêu cầu tính năng mới, hãy sử dụng Cổng Hỗ Trợ JIRA của chúng tôi và tạo một vé mới. Đây là phương thức giao tiếp ưa thích của chúng tôi vì nó cho phép khách hàng xem tiến trình của vé của họ.

Nếu bạn cần trợ giúp bán hàng, hãy liên hệ với đội ngũ kỹ thuật và bán hàng tại sales@ptcusa.com. Pyramid luôn sẵn lòng giúp đỡ các nhà nghiên cứu, người mua, và kỹ sư như nhau.

Papers

Báo Cáo Kỹ Thuật

Xem báo cáo kỹ thuật của chúng tôi để hiểu sâu hơn về một số chủ đề tiên tiến. Trọng tâm chính là sự tiến bộ trong liệu pháp proton và hệ thống nam châm.