TF1 - Bộ Chuyển Đổi TTL sang Quang Học Tự Cấp Điện

TF1 là một giải pháp hiệu quả để chuyển đổi tín hiệu TTL sang sợi quang ST. Thiết bị tự cấp điện này sử dụng chính mức TTL để cung cấp năng lượng cho đầu ra quang học, loại bỏ nhu cầu về nguồn cung cấp ngoại vi. TF1 tương thích với bất kỳ tín hiệu TTL nào được thiết kế để lái một tải kết thúc 50 Ohm.

Có thời gian phản hồi nhanh chóng 100 nanogiây, TF1 cung cấp hiệu suất xuất sắc trong nhiều ứng dụng, chẳng hạn như chuyển đổi tín hiệu TTL sang sợi quang để sử dụng với thiết bị Pyramid, cách ly I/O số điện áp cao, hoặc cách ly quang học phục vụ mục đích chung. Các lỗ gắn có ren M2.5 của thiết bị và kích thước cực kỳ nhỏ gọn giúp dễ dàng tích hợp vào các thiết lập khác nhau.

Đối với các ứng dụng yêu cầu chuyển đổi hai chiều hoặc không thể lái một tải 30mA, hãy xem xét thiết bị X22 là một phương án thay thế. Nếu bạn cần "phân tán" tín hiệu ra nhiều đầu ra sợi quang, thiết bị X14 là lựa chọn được khuyến nghị.

Đặc điểm

  • Chuyển đổi TTL sang Quang Học
  • Không cần nguồn cung cấp ngoại vi
  • Thời gian phản hồi 100 nanogiây
  • Có lỗ gắn có ren M2.5
  • Kích thước cực kỳ nhỏ gọn

Ứng dụng

  • Chuyển đổi tín hiệu TTL sang sợi quang để sử dụng với thiết bị Pyramid
  • Cách ly I/O số điện áp cao
  • Cách ly quang học phục vụ mục đích chung
A560

A560

Real-Time Loop Controller

M40 Render

M40

16x Analog 16x Digital GPIO

F460 Front Render

F460

4 Channel Precision Electrometer with High Voltage

N2400

N2400

24x Pneumatic Actuator Controller

A560

A560

Real-Time Loop Controller

M40 Render

M40

16x Analog 16x Digital GPIO

F460 Front Render

F460

4 Channel Precision Electrometer with High Voltage

N2400

N2400

24x Pneumatic Actuator Controller